Shri Shani Dev Mantra: Nilanjan Sambhasam Raviputram YamagrajamShani Mantra:

|| Nilanjan Sambhasam Raviputram Yamagrajam ||

|| Chayaamartand Sambhootam Tam Namaami Shanaischaram ||

terms:

shani mantra, shani dev mantra, shanidev mantra, sani mantra, shree shani mantra, shri shani dev mantra, nilanjan shani mantra, sanidev mantra, sani manta, shani dev mantra nilanjan