Shri Parshwanath – Jain Mandir in Amritsar


Shri Parshwanath Jain Temple in Amritsar

Shri Parshwanath Jain Temple in Amritsar

Shri Parshwanath Jain Temple
Golden Temple Road
Amritsar- 143006
Punjab